Economx.hu bemutatása

A Economx.hu független üzleti és pénzügyi portál, az üzleti élet egyik legfontosabb hírforrása. Tárgyszerű és mértéktartó írásaival a gazdasági és vállalati irányítók, a pénz és tőkepiaci befektetők döntéseit támogatja. Mondandóját, hangnemét és stílusát visszafogott és megbízható szakszerűség jellemzi. Munkatársaitól széleskörű tájékozottságot követel, szerzőinek és szerkesztőinek felkészültségét a piac több szakmai díjjal is elismerte.

A Economx.hu rovataiban (magyar és nemzetközi gazdaság, hazai és külföldi vállatok, tőzsde, adózás, ingatlan) található hírek mellett számos, interaktív szolgáltatást is kínál.

A Economx.hu szolgáltatásai:

  • folyamatosan frissített szöveges tartalom (napi 70-80 pénz-, tőkepiaci, üzleti és gazdasági rövid hír)
  • 15 perccel késleltetett BÉT-árfolyamok, bankközi devizapiaci jegyzések, egyéb tőzsdei adatok
  • évente 6-8 üzleti konferencia (energetika, zöldgazdaság, HR, okosváros, ingatlan, pénzügy témakörben)
  • YouTube-csatorna, melyre átlagosan hetente két új videós podcast kerül feltöltésre

A Economx.hu híreit már követheti:

A Economx.hu etikai irányelveit itt, tényellenőrzési szabályzatát itt, helyreigazítási szabályzatát pedig itt érheti el.

 

Szerkesztőség és kiadó:
Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Telefon: +36-1-506-0930
E-mail: napionline@economx.hu

Címoldalon